Nacházíte v této části webové stránky: Skip Navigation LinksHlavní strana  >>  Turistické oblasti Slovensko  >>  Dovolená Liptov  >>  Zachované monumenty

Historické památky Liptov

Návštěvníci tohoto podtatranského regionu mohou obohatit svou dovolenou i o historické a kulturní poznání. Tato strana prezentuje místa které jsou známé z dávnějších dob. Slovensko má bohatou historii. Tak je tomu i na Liptově. Níže jsou popsány galerie, muzea, kostely. V každé vesnici se dají najít památky.

Turistické zajímavosti Liptov:

Historické památky kolem ubytování na Liptově - Slovensko

Rekreační zařízení poskytující ubytování potřebují obohacovat dovolenou svým hostům. V nepříznivém počasí může být dobým typem na výlet poznávání historie regionu Liptov. Níže si přečtěte o památkách které se dají navštívit.

Hrady

 • Liptovský hrad najdete u obce Sielnica. Jsou to ruiny z 13. století. Je nejvýše položený na Slovensku. Nachází se ve výšce 1001 m. n. m.
 • Likava - jde o královský strážní hrad vybudován v roce 1341. V roce 1707 byl částečně zbořen na příkaz knížete Františka II. Rákocziho.
 • Hrádocký hrad postavili na počátku 14. století v gotickém stylu. Obklíčili ho vodním příkopem. Kontroloval důležitou obchodní cestu ze střední do jihovýchodní Evropy. V současnosti je hrad zrekonstruován a je v něm moderní hotel.

Mimoměstské památky

 • Havránok je vrch nad Liptovskou Marou kde je zřízeno otevřené muzeum Keltského osídlení.
 • Dřevěný artikulární kostel ve sv. Kříži patří k největším ve střední Evropě. Postavili ho v Paludze v roce 1693. Později byl přemístěn kvůli výstavbě vodní nádrže.
 • Skanzen v Pribyline autenticky znázorňuje liptovskou vesnici. Domy jsou přeneseny z území celého Liptova. Také zde naleznete expozici Povážské lesní železnice.
 • Liptovská Maša - zde v původních stavbách si můžete prohlédnout expozici liptovského hornictví a hutnictví.
 • Vyšná Boca - hornický srubový dům s původním interiérem (kulturní památka).
 • Vlkolínec je podhorská osada při Ružomberku. Je památkovou rezervací lidové architektury zapsanou v UNESCO.
 • Mlyny - Oblazy jsou technické kulturní památky. Dostanete se sem přes Kvačianskou dolinu, nebo blíže z obce Huty. Mlýn byl postaven v 19. století.
 • Gotický kostel Všech svatých v Ludrové pochází z 13. století. Můžete si zde prohlédnout vzácné frezky.
 • Obec Hybe byla v 13. století svobodným královským městem. Dnes je náměstí památkovou zónou. Patří sem i evangelický a římsko-katolický kostel, památný dům básníka Jakuba Grajchmana a také Dobroslava Chrobáka.
 • Muzeum Važec mapuje osobnosti kultury jejichž tvorba byla spjata s Važcem.
 • Dalova galerie na skále se nachází v Kráľové Lehote. Propaguje lidovou, insitno-naivní dřevořezby.
 • Svatojánské muzeum navštivte v Liptovském Jánu. Viz expozici dějin obce, Čajkovců, SNP.

Na každé vesnici Liptova najdeme kostely staré několik století až po středověk. Zvyky a folklór se uchovávají v souborech. Tyto se každoročně setkávají na folklorních slavnostech ve Východní.

Liptovský Mikuláš

Nejstarší stavba ve městě je římskokatolický Kostel sv. Mikuláše postavený ve středověku. Prošel úpravami a přístavbami. Zpočátku sloužil pro okolní vesnice a později kolem něj se rozrůstalo město. Uvnitř kostela Vás zaujmou tři gotické tabulové oltáře. Jsou to: hlavní oltář sv. Mikuláše, oltář Panny Marie, oltář Božího těla. Všechny vznikly kolem středověku.

Jako druhá nejstarší budova ve městě je Pongrácovská kúria. Stoličné zasedání se nepravidelně konaly právě zde. Je také možné že se tu konal soud s legendárním zbojníkem Jurajem Jánošíkem. Sloužila k opevnění Svatého Mikuláše.

Vysoký význam se přikládá budově prvního Stoličného domu - Illešházyovská kúria. Je to přestavěný renesanční měšťanský dům. Od roku 1793 sloužila stoličným a soudním zasedáním. Od roku 1955 zde sídlí městské muzeum Janka Krále.

Muzeum Janka Kráľa najdete na náměstí osvoboditelů pod číslem 30. Jde o Straussovský dům . Postaven byl v 17. století v renesančním stylu. Dokazuje vývoj a charakter měšťanské architektury.

Sídlem Liptovské stolice se stala budova Župního domu . Tento stavěli v letech 1778 - 1793 jako jednopatrovou budovu v barokním slohu. Později byla přestavěna na klasicistní župní dům. U vchodu je umístěna plastika erbu Liptovské župy.

Dalším neméně významnou stavbou je Jezuitský klášter . Nese barokně-klasicistní charakter. Stojí od roku 1764. V roce 1779 budovu přestavěli do současné podoby. Kanceláře tu mělo Likavsko-Hrádocké panství, později župní soud. Působilo zde ochotnické divadlo G.F. Belopotockého. V součastnosti je zde Slovenské muzeum ochrany přírody a jeskyňářství a okresní archiv.

Evangelický kostel byl vystavěn v letech 1783 - 1785 v klasicistním stylu s povolením panovníka Josefa II. Později byla přistavena věž s třemi zvony. Najdete zde pozdněbarokový oltář s plastikami Svaté trojice a apoštolů Jana a Matouše. Kostel a blízká fara se staly místem politického dějiště. Působil zde Michal Miloslav Hodža - přední štúrovec. Založili zde spolek Tatrín a první politický program Slováků - Žádosti slovenského národa. Nyní je zde muzejní expozice Tatrín a Žádosti slovenského národa.

Stylovou stavbou je Židovská Synagoga v klasicistním slohu. V 1906 ji přestavěli a starý klasicistní exteriér se spojil s novým, bohatě zdobeným secesním interiérem. Z původního zařízení se zachovaly jen řadové lavice. Za socialismu budova sloužila jako sklad a takto se vnitřní vybavení zničilo. Po roce 1990 se začalo s rekonstrukcemi. V současnosti je v létě zpřístupněna veřejnosti. Konají se zde kulturní akce.

Budova Černý orel patří mezi velmi významné ve městě. Někdejší zájezdní hostinec, v 19. století rozšířili o divadelní jeviště. Zaznamenává histirocké okamžiky dějin Slovenska. V roce 1830 zde Gašpar Fejérpataky-Belopotocký založil ochotnické divadlo. Prvního května 1918 se zde konalo veřejné shromáždění, které požadovalo sociální a občanské požadavky. Vznikla zde myšlenka společného státu Čechů a Slováků. V součastnosti zde najdete knihovnu Gašpar Fejérpataky-Belopotockého a výstavní síň Liptovského muzea - expozice Myslivost a rybaření v Liptově.

Architektonicky významnou je secesní budova Gymnázium M. M. Hodžu. Původně to byla dvoukřídlá budova. Později přistavěli na severu další křídlo. Sloužila pro potřeby maďarského gymnázia. Po vzniku Československa se zde vyučuje česky.

Velmi starou stavbou ze středověku je Zámeček Vranovo v Palúdzka. Sloužila k opevnění s vodním příkopem. Přes zimu v roce 1713 zde věznili známého zbojníka Juraje Jánošíka. V dnešních dobách zde bylo zřízeno muzeum a však jen do roku 1997.

Dominantou městské části Okoličné je odpradávna Kostel sv. Petra z Alkantara. Postavili ho v letech 1476 - 1492. Jde o cennou gotickou památku na Liptově. Velký orgán vytvořil mistr J. Tuček z Kutné Hory. Součástí je někdejší farantiškánsky klášter. Vybavení kostela pochází z období baroka, olejové obrazy pravděpodobně ze 17. století. Nachází se zde Muzeum L. Mattyasovszkého.

Muzea a galerie:
 • Muzeum Janka Krále - expozice kapitoly z LM, Mikulášská mučírna.
 • Muzeální expozice Tatrín a Žádosti slovenského národa ve staré evangelické faře.
 • Dům Rázusovcov - expozice věnovaná Martinovi Rázusovi, Marii Rázusové-Martákové a jejich bratrem.
 • Synagoga - historie mikulášské židovské komunity.
 • NKP Černý orel - dějiny myslivosti a rybářství na Liptově.
 • Slovenské muzeum ochrany přírody a jeskyňářství - expozice kras a jeskyně Slovenska, fauna biotopů Slovenska.
 • Muzeum L. Mattyasovszkého - gotický oltář, barokní liturgické předměty, obrazy, zajímavosti například historický krov.
 • Liptovská galerie P. M. Bohúňa, třetí nejstarší na Slovensku zobrazuje staré umění, vývoj slovenského malířství v 19. století, výtvarné umění 20. století, umělci 20. století.
 • Centrum Kolomana Sokola - stálá expozice jeho 48 úspěšných děl.
 • Rumanský Art Centre - soukromá galerie akademických malířů Rumanských.
 • Galerie P&P Petráš - soukromá galerie otce a syna Petrášovcov.

Liptovský Hrádok

Národopisné muzeum je zřízené v renesančním zámečku ze začátku 14. století. Sídlil zde solný úřad. V součastnosti zde najdeme Národopisné a ovčácké muzeum Liptovský Hrádok. Velká národopisná expozice se věnuje lidovému oděvu, řemeslným technikám. Můžete si zde prohlédnout výstavu Úřad komorského prefekta Likavsko - hrádockého panství.

Římskokatolický kostel Navštívení Panny Marie ve slohu Ludvíka XVI. (klasicistní sloh) postavili v roce 1790. Nachází se na Liptové aleji. V roce 1795 vyměnili orgán. V kostelní věži se někdy nacházely čtyři zvony. Některé přes první světovou válku zrekvírovali.

Hrádocké arboretum - je to vlastně botanická zahrada nejvýše položená ve střední Evropě. Založil jej v roce 1777 Jan Xaver Girsík. Později bylo podporováno Horárskou a lesnickou školou. V současnosti je v starostlvosti studentů Střední lesnické školy. Od r. 1982 je chráněnou Národní kulturní památkou.

Ružomberok

Židovská synagoga z roku 1880 je v současnosti Národní kulturní památkou. V období válek byla značně poškozena. Nyní slouží veřejnosti na kulturní a společenské akce.

Městská knihovna z roku 1903 nese novobarokní styl. Byla vybudována pro účely slovenské banky.

Měšťanský památný dům Vavra Šrobára - jde o průjezdnou budovu ve tvaru písmene L z roku 1850. V letech 1899 - 1918 sloužila politikovi a prvnímu zplnomocněnému ministru pro správu Slovenska.

Lidová banka Ružomberok stylově nese prvky vídeňské secese od roku 1914, kdy banka odkoupila původní dům.

Měšťanský památný dům rodiny Houdekovců má zachovány původní prvky a konstrukci z roku 1858. Postavili ho na místě bývalé Kečketovské kurie. Rodina Houdekovcov byla známá politickou a publicistickou aktivitou.

Kulturní dům Andreje Hlinky je v současné době multifunkční budova z roku 1929. Na financování výstavby se podíleli americký Slováci, Lidová banka a Andrej Hlinka. Pokládá se za kulturní centrum Ružomberka. Najdete zde obchody, kino, hotel, tělocvičnu, banku.

Mariánský sloup se sochou Immaculaty je situován na náměstí. Vytvořil ho asi Alexander Belopotocký v roce 1858. Socha pochází z konce 18. století. Je kamenná a pozlacená.

Radnice se nachází na náměstí Andreje Hlinky. Začali ji stavět v roce 1895. Při jeji budování se zhroutila jedna část a zahynulo při tom pět dělníků. Sídlili zde státní instituce a dnes je zde městský úřad.

Kostel Sv. Ondřeje se nachází vedle radnice. Křtitelnice se zachovala původní ze 16. století, kde je nejstarší zvon na Liptově, ulitý v roce 1506. Původní raně gotický kostel přestavěli v duchu renesance a později baroka. Uvnitř si můžete prohlédnout umělecká díla. Pod jižní lodí je zřízeno muzeum Andreje Hlinky.

Známé Ružomberské schodiště spojují náměstí s dolním městem. Schodišť je šest s 579 schody.

Muzeum Andreje Hlinky začali stavět v roce 1939. Skládá se ze dvou částí, kaple a hrobky kde je busta s nerezovým křížem. Přes druhou světovou válku letadlo povstalců zničilo objekt. Hlinkovy pozůstatky přenesli na neznámé místo.

Evangelický kostel je v duchu moderny s prvky rondokubizmu. Oltářní obraz vytvořil Peter Michal Bohúň. K sakrální stavbě patří i fara a lidová škola.

Pomník svoboda Slovenského národa byl postavěn Ladislavem Majerským po první světové válce při vzniku Československa. Složité sousoší znázorňuje porobení slovenského národa a také jeho vítězství.

Budova bývalého okresního soudu byla komponovaná kombinací klasického přístupu a prvky funkcionalismu. Uvnitř je atrium s pavlačemi na patrech. Dnes zde sídlí úřad práce.

Liptovské muzeum založili bratři Kurtiovci v roce 1912. Uchovává 190 000 předmětů. Pro veřejnost je přístupných sedm expozic. Věnuje se i kulturně - výchovné a vzdělávací činnosti.

Kostel povýšení sv. Kříže v Ružomberku patří řeholi jezuitů. Byl postaven počátkem 19. století. Jde o sakrální stavbu v empírovém slohu umístěnou na náměstí A. Hlinku. U vchodu jsou k vidění sochy z dílny A. Belopotockého.

Klášter piaristů byl vystavěn v roce 1735. Za pozdněbarokovou budovou školního typu se rozprostírá klášterní zahrada.

Zámeček sv. Žofie pochází z konce 14. století. Byl několikrát přestavěn, takže se původní stavba zcela nezachovala. Nejstarší detaily můžeme pozorovat ze 17. století. V nynější době je součástí obchodního řetězce.

Ružomberské kalvárii vybudovali v roce 1859. Sestává z kostela Povýšení svatého Kříže a ze 14 zastavení křížové cesty. Zde jsou umístěny malované obrazy.

Kostel Panny Marie Růžencové se nachází v Černové. Postavili ho na místě ohořelého kostela z roku 1802. V roce 1907 ho vysvetili za nepříjemných okolností kdy místní věřící měli spor se spišským biskupem. Uherští četníci tehdy zastřelili 15 lidí. V součastnosti je na místním hřbitově vzpomínkové místo Pomník černovských martýrů.

Lipovou alej zřejmě vysadili v roce 1888. Tvoří ji 156 stromů. Je oblíbeným místem k odpočinku. Spojuje náměstí A. Hlinku, které se dělí na dvě části.

Muzea a galerie:
 • Liptovské muzeum v Ružomberku
 • Skautské muzeum
 

Spodní Navigace:
Články   |   Diskusní fórum dovolenkářů

© Copyright 2011 Všechny Práva Vyhrazena - www.ubytovanie-tatry.net - ubytování na Slovensku